BARNPSYKIATRISK MOTTAGNING
ROLF KARLSSON leg läk.
Specialist i barn- och ungdomspsykiatri

 

Mor-barnterapi, tonårsterapi, vuxenterapi.
Rådgivning till föräldrar.
Barnpsykiatriska utredningar.
Handledning och konsultation i barnpsykiatriska frågor.
Utbildning, föredrag och studiedagar.
Ej psykofarmakologisk behandling.

 

Mottagning: Maria Prästgårdsgata 32 B
Post: Spannarpsgränd 8
  125 72 Älvsjö
Telefon: 070-303 40 20 | 08-744 20 71
Fax: 08-690 61 07
Hemsida: www.barnpsyk.se
E-post: rolf@barnpsyk.se
-
Dokument
Älska barnet innan det föds – teoretiska och terapeutiska konsekvenser av insikten om den faktiska relationen mellan barnet och modern under havandeskapet.
För barnens skull - tänk om medan tid är – den delade föräldrapenningen och dess möjliga konsekvenser för barnet och dess grundläggande behov.
Om anknytningen mellan mor-barn då den är förhindrad av för tidig födsel eller andra svårigheter – manuskript till föreläsningar för personal vid neonatalenheter.
Tidig intervention med äldre barn – tio år ”för sent” – föredrag vid World Association for Infant Mental Health (WAIMH) 6:e världskongress.
Om förskrivning av antidepressiva läkemedel till barn och ungdomar - yttrande vid konsumenthearing i riksdagshuset.
Kritisk granskning ger hållbar kunskap – refuserat debattinlägg till Läkartidningen om barnneuropsykiatrin.